Jordbruk med ett regenerativt fokus

Forsby Ängar är ett jordbruk med ett regenerativt fokus. Allt vi gör syftar till att skapa bättre förutsättningar för jorden vi brukar. En filosofi vi bär med oss när vi föder upp våra djur, restaurerar betesmark, vårdar vår skog och stärker vår åkermark.

Våra huvudsakliga verksamhetsgrenar är lamm- och dikoproduktion. Vi har under 2021 även fött upp svinngrisar och grönbeteskyckling.

Scroll to Top