Våra djur

Det absolut viktigaste för oss är att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden. Djuren på Forsby ängar ska gå ute större delen av sina liv här på gården. Djuren hjälper oss att skapa hållbara ekosystem på gården där allt hänger ihop. Vi hoppas också att vi kan få dig som konsument att göra ett informerat val när du väljer att äta kött. När du handlar från oss köper du kött från djur som haft ett bra liv. Djur som dessutom har fått bidra till en bättre jord och ökad biologisk mångfald. 

Kor

Vi har primärt angus på de moderdjur vi köpt in till gården. Vi har haft tjurar av limousin och angus sen vi började vår verksamhet.

Sen 2021 är vi anslutna till kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall. Detta innebär att våra kor går ute året runt och använder naturliga vindskydd, som skog och kuperad terräng när det behöver skydd mot vädret. I programmet ingår extra tillsyn från veterinär för att säkerställa att djuren har det bra ute.

Våra kor har tillgång till bete under hela året och när gräset inte räcker till får korna ensilage.

Forsby Ängar - Våra kor

Grisar

Våra svinngrisar köpte vi in som smågrisar och sen de kom hem till oss har de haft möjlighet att vara ute. Den största delen av tiden de har varit hos oss har de bott i ett skogsparti. Vi har gett dem lite gröpe och kraftfoder men till största del har deras kost bestått i olika sorters bröd, grönsaker och frukt vi fått från vårt lokala ICA. Fullt ätbara men inte säljbara varor som annars hamnat i soporna. Svinngrisar helt enkelt.

Forsby Ängar - Våra grisar
Forsby Ängar - Våra får

Får

Fåren är blandras där majoriteten är olika blandningar av Klövsjö (äldre lantras), Dorper och Gotlandsfår. Vi har lamning senare på säsongen när gräset har kommit igång och det finns gott om mat ute för tackorna. Detta för att de ska kunna lamma ute i det fria och för att de ska klara sig bra på gräset som växer. Vi tycker det är viktigt att försöka undvika att ge fåren tillskott i form av kraftfoder eller spannmål för att få en resurseffektiv uppfödning. Att ge fåren mat som vi människor kan äta när de klarar sig bra på gräs och sly tycker vi känns onödigt, men det kräver att vi jobbar med naturen och ser till att vi har lamning när det finns så bra föda som möjligt till fåren. Det är också därför vi säljer fryst kött. Precis som fåren äter i säsong tycker vi att vi människor ska sträva efter att äta i säsong och inte kräva färskt lammkött året runt. 

Fåren är även våra landskapsvårdare som vi har använt för att restaurera gammal övervuxen betesmark på en bit mark vi arrenderar av Klippans kommun. 

Kycklingar

Under sommaren 2021 födde vi upp kyckling och födde upp enligt följande modell. Vi köper in dagsgamla kycklingar från ett lokalt kläckeri. Slakt sker hos ett småskaligt slakteri i Ängelholm. Vi använder oss av ett speciellt system där kycklingarna flyttas dagligen och bor ute på vår vall i så kallade Chickentractors, stora flyttbara burar. Under slutet av uppfödningen har vi höjt upp buren så att de har skydd under den sen stängslat in med elnät runtom. Vi vill undvika att kycklingarna går i sin egen avföring under någon längre tid samtidigt som vi vill ge gräset återhämtning efter att de pickat och röjt runt på jakt efter mat. Därför har vi valt ett system där de går på en mindre yta men istället flyttas ofta. Detta tror vi ger friska djur och ett sprudlande liv i marken. I denna första omgång av uppfödning har vi använt oss av ett färdigblandat foder för slaktkyckling. Vi har en story på vår Instagram där det går att se mer om kycklingarna. Eftersom vi vill att alla djur vi föder upp ska tillbringa största delen av sina liv utomhus föder vi bara upp kyckling under sommaren. Under sommaren 2022 kommer vi på grund av den kraftiga ökningen på foderpriser inte föda upp kyckling.

Scroll to Top