Våra djur

Det absolut viktigaste för oss är att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden. Djuren på Forsby ängar ska gå ute större delen av sina liv här på gården. Djuren hjälper oss att skapa hållbara ekosystem på gården där allt hänger ihop. Vi hoppas också att vi kan få dig som konsument att göra ett informerat val när du väljer att äta kött. När du handlar från oss köper du kött från djur som haft ett bra liv. Djur som dessutom har fått bidra till en bättre jord och ökad biologisk mångfald. 

Kor

Vi har primärt angus på de moderdjur vi köpt in till gården. Vi har haft tjurar av limousin och angus sen vi började vår verksamhet.

Sen 2021 är vi anslutna till kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall. Detta innebär att våra kor går ute året runt och använder naturliga vindskydd, som skog och kuperad terräng när det behöver skydd mot vädret. I programmet ingår extra tillsyn från veterinär för att säkerställa att djuren har det bra ute.

Våra kor har tillgång till bete under hela året och när gräset inte räcker till får korna ensilage.

Forsby Ängar - Våra kor
Forsby Ängar - Våra får

Får

Fåren är blandras där majoriteten är olika blandningar av Klövsjö (äldre lantras), Dorper och Gotlandsfår. Vi har lamning senare på säsongen när gräset har kommit igång och det finns gott om mat ute för tackorna. Detta för att de ska kunna lamma ute i det fria och för att de ska klara sig bra på gräset som växer. Vi tycker det är viktigt att försöka undvika att ge fåren tillskott i form av kraftfoder eller spannmål för att få en resurseffektiv uppfödning. Att ge fåren mat som vi människor kan äta när de klarar sig bra på gräs och sly tycker vi känns onödigt, men det kräver att vi jobbar med naturen och ser till att vi har lamning när det finns så bra föda som möjligt till fåren. Det är också därför vi säljer fryst kött. Precis som fåren äter i säsong tycker vi att vi människor ska sträva efter att äta i säsong och inte kräva färskt lammkött året runt. 

Fåren är även våra landskapsvårdare som vi har använt för att restaurera gammal övervuxen betesmark på en bit mark vi arrenderar av Klippans kommun. 

Scroll to Top