Jordbruk med ett regenerativt fokus

Om oss

Forsby Ängar är ett familjejordbruk utanför Klippan i Skåne med regenerativt fokus där våra barn är femte generationen på gården. 

Vi som driver gården heter Per och Emelie Hult. Per är utbildad maskiningenjör och Emelie har en master i molekylärbiologi. Vi brinner bägge för frågor kopplade till jordhälsa och biologisk mångfald. Emelie har alltid haft ett brinnande intresse för mat och Per har alltid haft siktet inställt på att bli bonde. 

Allt vi gör syftar till att skapa bättre förutsättningar för marken vi brukar genom att använda oss av regenerativa metoder.

Vi vill skapa en hållbar och sund köttproduktion som gynnar den biologiska mångfalden på gården. 

Vår nöt- och lammproduktion är EU-ekologiskt certifierad.

Forsby Ängar i Klippan, familjen Hult
Gården på Forsby Ängar

Gården

Forsby ängar är ett familjejordbruk utanför Klippan i Skåne. Gården vi bor på är byggd 1850. Pers släkt har funnits på gården sen 1930 och vi tog över 2016.  2021 utökade vi vår fastighet genom att förvärva en grannfastighet. Idag förvaltar vi  drygt 60 hektar av skog, åkermark och betesmark. 

När vi förvärvade grannfastigheten följde ett avtal med om att bygga en solpark på en bit av åkermarken. Detta har nu lett till att vi ska vara med om ett pilotprojekt där Kraftringen ska bygga sin första solpark. En solpark där den biologiska mångfalden ska stärkas och våra får ska beta. Här går det att läsa mer om projektet och även se en video med oss och våra får. www.kraftringen.se/solpark/

När vi studerade gamla kartor upptäckte vi att den platsen vår gård ligger på kallades Forsby ängar.  Vi tyckte därför att namnet Forsby ängar var ett perfekt sätt att koppla ihop dåtid och nutid. 

 

Regenerativt jordbruk

På Forsby ängar är vårt främsta mål att stärka de biologiska system som finns på vår gård. Vi gör detta genom att använda oss av olika regenerativa verktyg. Våra främsta verktyg är våra djur.

Vi använder oss av ett system av aktiv betesplanering. Detta innebär att vi flyttar våra djur dagligen under växtsäsongen. Vilket ger en rad olika fördelar.

  •  Vi  förbättrar jordhälsan på våra marker vilket i förlängningen ger en ökad biologisk mångfald både ovan och under jord
  • Vi får marker som har ökad kolinlagrande kapacitet 
  • Vi får också ett minskat  parasittrycket vilket ger hälsosammare djur.
En annan del av vår aktiva betesplanering är att vi de senaste åren har hägnat in vår skog för att kunna använda skogsbete som metod för att stärka skogen. Vi har även avverkat en granplantering för att återskapa den gamla ängsmarken med trädinslag som tidigare funnits där. Vår skog är väldigt varierad och det går strövstigar på våra marker. I samarbete med Klippans kommun har vi sett till att det finns övergångar så att även människor som vill vistas i skogen kan röra sig där.  Vi har även haft grisar i vår bokskog som hjälpt till med föryngringen genom att vända upp det tjocka lövlagret som det oftast blir under bokträd. Genom att grisarna vände upp lövlagret kunde bokollonen på marken få kontakt med jorden och börja gro.  

Vi har ständigt olika idéer för hur vi kan utveckla de regenerativa metoder vi använder. Ett projekt är att försöka förbättra våra långliggande vallar genom att så in nya arter i den växande vallen. Vanligtvis bryts vallen efter ett antal år, plöjs och sås om. Detta är något vi vill undvika, men samtidigt så vill vi ha en vall med en hög produktion för att använda våra marker på bästa sätt. Vi har därför gjort olika försök med direktinsådd. Ett försök som varit framgångsrikt är att vinterså klöver. Anledningen till att vi inte vill plöja är flera. Plöjningen stör livet i jorden, packar marken och leder till ökad risk för erosion och utsläpp. 

Scroll to Top